skip to Main Content

Exteriér Exteriér

 • Klient SNECI: Nemecký dodávateľ
 • Zákazník pre diely: Európsky výrobca OEM
 • Diely: Motorizácia posuvných dveríe
Motorizácia posuvných dverí

Aktivity SNECI

 • Príprava špecifikácií s OEM pred prijatím RFQ
 • Organizácia návštevy technického tímu OEM u klienta spoločnosti SNECI počas fázy RFQa
 • Organizácia a účasť na stretnutí s riaditeľom nákupu OEM s cieľom vysvetliť plán dodávateľa
 • Organizácia stretnutia s riaditeľom projektu OEM s cieľom dohodnúť sa na počiatočnej účasti na výskume a vývoji
 • Podpora v definovaní najlepšieho európskeho dodávateľa Tier 2 v elektronike v súlade s dlhodobou priemyselnou stratégiou
 • Školenie dodávateľa v metodike projektového riadenia a logistiky OEM

Úspechy

 • Nominácia na sériový projekt: Celkový predaj vo výške 55 mil. EUR počas životnosti a potenciál pre ďalšie vozidlo
 • Investičné ciele OEM dosiahnuté použitím 40% prenesených (carry over) dielov
 • 30% počiatočná účasť OEM na nákladoch na výskum a vývoj

Kontaktujte našich expertov

Zaujímate sa o naše Služby pre rozvoj externých dielov? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top