skip to Main Content

Powertrain Motorové súčasti

  • Klient SNECI v oblasti podnikateľského rozvoja: Nemecký dodávateľ
  • Odberateľ dielov: Európski výrobcovia automobilov
  • Diely : Ozubené kolesá do prevodovky
同步器齿环

Aktivity SNECI

  • Odpovede na výzvu na predloženie ponúk
  • Nepretržitá komunikácia s oddeleniami klienta – nákup, kvalita, projekty a R&D

Výsledky

  • Dva nové obchody získané s týmto európskym výrobcom za menej ako rok spolupráce so SNECI
  • Obchodný obrat vygenerovaný spoločnosťou SNECI: 8 mil. €/rok počas životnosti produktu
  • Vďaka týmto dobrým výsledkom zveril dodávateľ spoločnosti SNECI podnikateľský rozvoj nových výrobcov

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby pre rozvoj podnikania v oblasti pohonných hmôt? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top