skip to Main Content

PurchasingDODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC

 • Klient SNECI: Francúzsky výrobca OEM

 • Zákazník pre diely: Dodávateľ kolies Tier 1  

 • Cieľ: Personalizácia “Last Km” pre sériovú výrobu

PERSONALIZÁCIA VOZIDIEL

Aktivity SNECI

 • Návrh procesu montáže na základe špecifikácie OEM
 • Podpora pre výrobcu OEM a dodávateľa kolies pri nastavení globálneho dodávateľského reťazca
 • Zabezpečenie vhodného poskytovateľa služieb, vylepšenie a školenie
 • Nastavenie projektu a toku, následné každodenné logistické a administratívne sledovanie

Úspechy

 • Vyhľadávanie subdodávateľov
 • Potvrdenie návrhu procesu montáže SNECI
 • Investície znížené o 90% v porovnaní s riešením dodávateľa
 • Denné sledovanie objednávok a celého logistického toku, sériové dodanie do závodu OEM

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup & Dodávateľský Reťazec? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top