skip to Main Content

Powertrain HNACIA SÚSTAVA

  • Klient SNECI: Taliansky dodávateľ
  • Zákazník na komponenty: Francúzski automobiloví výrobcovia OEM a Tier 1
  • Komponent: Presné strihanie
Presné strihanie

Aktivity SNECI

  • Štúdia trhu a identifikácia príležitostí
  • Podpora pri odpovedaní na RFQ
  • Nepretržitá komunikácia s tímami pre kvalitu, nákup, projekt, výskum a vývoj R&D

Úspechy

  • Prínos SNECI k celkovému obratu klienta je 40%
  • Ocenenie francúzskeho výrobcu OEM za najlepší výkon v oblasti kvality (0 ppm) a logistiky (ukazovateľ service rate 100%)

Kontaktujte našich odborníkov

Zaujímajú vás naše služby rozvoja podnikania ? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top