skip to Main Content

Purchasing Nákup

 • Klient SNECI – Služby, Nákup: Japonský výrobca dielov radu 1
 • Projekt: Hľadanie dodávateľa vo východnej Európe
 • Diely: Prístrojové moduly (1 existujúci, 1 v dizajne)
Costing Study :

Aktivity SNECI

 • Podpísanie NDA a prehľad produktov, trhu a priemyselnej stratégie v Európe
 • Existujúci cluster: výber hlavných elektronických a mechanických komponentov
 • Demontáž kompletného produktu a váženie dielov
 • Dizajn cluster: Zoznam elektronických komponentov, BOM, okruhov, diagramov, súborov 3D, 2D a náležitých informácií na montážnych linkách
 • Preklad technickej dokumentácie do japončiny v adekvátnych a nevyhnutných prípadoch
 • Používanie nástrojov na výpočet nákladov a databáz SNECI na ocenenie každého komponentu

Výsledky

 • Cenová štúdia pre každý elektronický komponent v závislosti od objemu
 • Rozklad ceny pre každý mechanický komponent pri rôznych hypotézach miesta výroby: východná Európa alebo Čína
 • Simulácia nákladov montáže a rozklad ceny pre každú etapu procesu
 • Trvanie úlohy : 3 mesiace

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top