skip to Main Content

M&AŠKOLENIE A KOUČING

 • Klient SNECI: Dodávatelia pre všetky typy výrobkov (sedadlá, lisovanie, zlievareň, elektronika…) bez skúseností so zákazníkom Renault

 • Projekt: Priemyselné zlepšenie 10 čínskych dodávateľov

 • Tím SNECI: Tím 6 čínskych inžinierov kvality vrátane 1 vedúceho projektu + jedného francúzskeho experta na procesy Renault

Rank-Up Čínskych Dodávateľov

FÁZA 1: FIREWALLS A DIAGNÓZA

 • Implementácia firewallov kvality
 • Procesné audity VDA6.3
 • Posúdenie priemyselnej kapacity
 • Mapovanie dodávateľského reťazca
 • Audity nástrojov
 • Analýza KPI: OTD, PPM, odpady…

FÁZA 2: DEFINÍCIA AKČNÉHO PLÁNU

 • Najlepšie priemyselné postupy
 • Štandardy Renault
 • 8D Riešenie problémov / problémy s kvalitou produktov

FÁZA 3: ZLEPŠENIE VÝKONNOSTI

 • Preskúmanie procesov a štandardov
 • Tréningy
 • Workshopy
 • Koučovanie stredného manažmentu
 • Mesačná porada trojstranného riadiacieho výboru na monitorovanie misie

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o služby Školenie & Koučing? ? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top