skip to Main Content

On Demand Na vyžiadanie

  • Klient SNECI – Služby Riadenia projektov: Kórejský dodávateľ
  • Odberateľ produktu : Európsky výrobca
  • Diel : Ovládací panel klimatizácie
panely radia klimatizacie

Aktivity SNECI

  • Asistencie pri dozore nad fázami projektu od fázy konzultácií
  • Vysvetlenie špecifikácií odberateľa klientovi SNECI a prehľad diagramu zhody
  • Zavedenie efektívnej organizácie projektového tímu
  • Správa všetkých dokumentov klienta prostredníctvom portálu B2B

Výsledky

  • Zlepšenie komunikácie medzi odberateľom a klientom SNECI
  • Zavedenie procesu nepretržitého zlepšovania
  • Spokojnosť klienta SNECI

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby riadenia projektov? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top