skip to Main Content

Purchasing Nákup

 • Klient SNECI – Služby, Nákup:  Európsky automobilový dodávateľ radu 1 pre mechanizmus riadenia
 • Odberateľ produktov : Čínsky dodávateľ radu 2
 • Diely: Sintrované diely
Re-sourcing of Chinese Tier 2 suppliers

Aktivity SNECI

 • Identifikácia 28 potenciálnych čínskych dodávateľov
 • Vytvorenie užšieho zoznamu 14 potenciálnych dodávateľov po prvom ohodnotení
 • Podpísanie NDA a prezentácia RFQ
 • Analýza odpovedí na RFQ, porovnanie ponúk a rokovania
 • RFQ a technická správa od dodávateľov
 • Rozbor ceny a rokovania
 • Odporučenie čínskeho dodávateľa druhého radu
 • Metodológia nákupu a odporúčania

Výsledky

 • Dosiahnutá úspora 27,5% s vybraným čínskym dodávateľom druhého radu
 • Trvanie úlohy: 3 mesiace

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top