skip to Main Content

 STRATEGICKÉ PORADENSTVO Strategy & Market Study

  • Klient SNECI: Dodávateľ ASEAN
  • Zákazník pre diely: Európsky automobilový výrobca OEM a Tier1
  • Diely: Rádio, Ovládacie panely klimatizácie
Strategické poradenstvo

Aktivity SNECI

  • Rozvoj podnikania klienta v automobilovom priemysle vychádzajúc z jeho základných kompetencií: Vstrekovanie plastov a dekorácie (dodávateľ klávesníc)
  • Poradenstvo v oblasti adaptácie organizácie s cieľom reagovať na komerčné ciele v automobilovom priemysle
  • Dohľad nad prípravou auditu ISO-TS 16949
  • Realizácia štúdie automobilového trhu a vypracovanie marketingového plánu produktu
  • Podpora získania podnikania z jednotlivých prepínačov ku kompletným montážam komponentov ako sú panely rádia a ovládacie panely klimatizácie

Úspechy:

  • Stratégia k získaniu podnikania: Obrat v automobilovom priemysle vzrástol z 0 na 35 mil. EUR za menej ako 10 rokov
  • Príspevok SNECI k celkovému obratu klienta je 60%

Kontaktujte našich odborníkov

Máte záujem o naše služby týkajúce sa štúdie trhu? Prosím kontaktuj nás

Back To Top