skip to Main Content

 ŠTÚDIA TRHUStrategy & Market Study

  • Klient SNECI: Dodávateľ elektroniky Tier 2 v Tunisku
  • Cieľ: Úspešná implementácia závodu na montáž elektroniky (PCBA) v Maroku
Štúdia trhu v Maroku

Aktivity SNECI

  • Vytvorenie zoznamu potenciálnych zákazníkov pre automobilový priemysel
  • Definovanie užšieho zoznamu na základe analýzy trhu a identifikácia hlavných kontaktov pre rozhovory
  • Uskutočňovanie hĺbkových rozhovorov a stretnutí s cieľom zistiť potreby každého potenciálneho zákazníka vrátane: projektov, objemov, koncových zákazníkov, globálnych požiadaviek, požadovaných technológií, schopnosti lokálne získavať zdroje (Maroko) na základe miestnych rozhodnutí, súčasných dodávateľov a ich umiestnenia
  • Zostavenie zozbieraných údajov a vykonanie maticovej analýzy s cieľom poukázať na hlavný potenciál zákazníkov s potenciálnymi obchodmi pre klienta a odhadovaný obrat

Úspechy

  • Kompletná analýza trhu vrátane potenciálnych zákazníkov, obchodov a obratu nasledujúcich 3 až 5 rokov s cieľom podporiť ich pri finalizácii ich obchodného plánu pre závod v Maroku

Kontaktujte našich odborníkov

Máte záujem o naše služby týkajúce sa štúdie trhu? Prosím kontaktuj nás

Back To Top