skip to Main Content

Purchasing ZÍSKAVANIE ZDROJOV

 • Klient SNECI:Dodávateľ Tier 1 pre bezpečnostné diely

 • Cieľ: Získanie lokálnych zdrojov na lokalizáciu závodu

hodnotenie dodávateľa

Aktivity SNECI

 • SWOT analýza ruského trhu podľa technológie
 • Identifikácia viac ako 50 dodávateľov Tier-n v Rusku
 • Na základe RFI vytvorenie užšieho zoznamu potenciálnych dodávateľov
 • Podpis NDA a prezentácia RFQ
 • Návšteva a hodnotenie 2 dodávateľov z užšieho zoznamu
 • Koučovanie vybraného dodávateľa do SOP + tri mesiace

Úspechy

 • Komunikácia s projektovými tímami dodávateľov
 • Konzultácie dokumentov RFQ pre dodávateľov
 • Prezentácie dodávateľov a dotazníky s popisom zariadenia sú zaslané konečnému klientovi
 • Prijaté prvé kalkulácie (vyhodnotenie investícií, cenová ponuka s podielom materiálov)
 • Plánovanie série f2f návštev dodávateľov z užšieho zoznamu sa uskutoční s konečným klientom

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup & Dodávateľský Reťazec? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top