skip to Main Content

Purchasing ZÍSKAVANIE ZDROJOV

  • Klient SNECI: Francúzsky výrobca OEM v Rusku

  • Diely: 18 produktov

  • Cieľ: Dosiahnuť 50% miestnych zdrojov

Získavanie zdrojov pre integráciu

Aktivity SNECI

  • Vyhľadávanie zdrojov, finalizácia RFQ balíka
  • Pomoc ruským dodávateľom pri odpovedaní na RFQ
  • Posúdenie ruských dodávateľov podľa štandardov francúzskeho OEM

Úspechy

  • Návrh 44 dodávateľov vrátane 34 nových pre OEM
  • “TOP úspory” 10 týždňov po začiatku projektu pre 5 funkcií
  • 10 produktov vo vývoji
  • 4 nominovaní dodávatelia

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby Nákup & Dodávateľský Reťazec? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top