skip to Main Content

Partnerstvo SNECI-FIEV od decembra 2019 a aktuálne informácie o školeniach a koučingu.

Partnerstvo SNECI-FIEV Od Decembra 2019 A Aktuálne Informácie O školeniach A Koučingu.

SNECI je členom FIEV už mnoho rokov. Ako riadny člen, spoločnosť SNECI vytvorila v roku 2019 spolu s FIEV partnerstvo s cieľom ponúkať odborné školenia akreditované združením FIEV odborníkom z celého sveta prostredníctvom expertízy SNECI.

Čo je to FIEV? FIEV je celosvetovo uznávaná „Federácia priemyslu automobilových zariadení“, zväz dodávateľov automobilového priemyslu, výrobcov servisných zariadení a poskytovateľov automobilových riešení od roku 1910. Je to profesionálna organizácia, ktorá sa angažuje pre výrobcov automobilového vybavenia vo Francúzsku a na medzinárodnej úrovni.

Predsedá jej Jean François Le Bos a zaväzuje sa aktívne zastupovať všetky svoje členské spoločnosti pred verejnými orgánmi a zákazníckym sektorom, najmä podporou imidžu výrobcov zariadení na medzinárodných veľtrhoch (ako sú EQUIP AUTO, Mondial de l’Automobile, Salon du Cycle, atď.).

FIEV sa angažuje vo viacerých oblastiach. Zaisťuje, aby automobilový sektor dokázal zvládnuť výzvy budúcnosti pre toto odvetvie, podporuje záväzok aktérov k životnému prostrediu a ekologickej zodpovednosti v automobilovom sektore a nakoniec prostredníctvom medzinárodných inovácií podporuje priemyselnú výkonnosť.

FIEV vo svojej vízii automobilového priemyslu budúcnosti pripisuje dôležitosť nielen zelenej mobilite, ale aj diverzite tohto odvetvia. Napríklad podporou združenia „Elles bougent“ partnerstvom, ktorého cieľom je sprevádzať ženy pri výbere orientácie na vedecké vzdelávanie s cieľom otvoriť pracovné príležitosti v automobilovom sektore.

Medzinárodný rozmer FIEV je možné deklarovať nielen touto snahou sprevádzať profesionálov na globálnej úrovni, ale aj jeho históriou s CLEPA (Európska asociácia dodávateľov automobilového priemyslu), ktorej je zakladajúcim členom. Združenie zastupuje tisíce spoločností a každoročne investuje niekoľko miliárd eur do výskumu a inovácií s cieľom ponúknuť a propagovať relevantné a udržateľné riešenia pre automobilový sektor.

Od roku 2009 FIEV spolu s PFA (Plateforme de la Filière Automobile et Mobilités) aktívne prispieva k zlepšeniu celkovej konkurencieschopnosti francúzskeho automobilového priemyslu.

S ohľadom na ten istý cieľ sa spoločnosť SNECI rozhodla vytvoriť partnerstvo v oblasti školiacich aktivít akreditovaných FIEV. Školenia poskytované našimi odborníkmi sú nasledovné:

Toto školenie poskytuje definície rôznych fáz potrebných na efektívne riadenie projektu. Umožní vám porozumieť rôznym fázam vývoja, poznať požiadavky OEM a zaistiť efektívne riadenie vašich projektov.

Cieľom školenia je získanie základov štandardu IATF 16949 a umožnenie ich implementácie do vášho projektu certifikácie kvality v automobilovom priemysle.

Školenie umožňuje účastníkom získať základy manuálov APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, aby ich mohli implementovať do riadenia projektov v automobilovom priemysle, či už interne alebo u dodávateľov.

Školenie umožňuje účastníkom porozumieť metodológii APQP/PPAP a jej aplikácii na riadenie kvality projektu v automobilovom priemysle. Účastníci budú aplikovať prístup APQP/PPAP spojený s projektovým riadením, aby ho mohli implementovať.

Schopnosť vytvoriť procesnú FMEA vám pomôže lepšie pripraviť analýzu FMEA, vybudovaním multidisciplinárneho tímu pracujúceho so spoľahlivými vstupnými údajmi, aby ste mohli viesť pracovné skupiny pre implementáciu vašej FMEA.

Rozvoj znalostí o metódach riešenia problémov prostredníctvom metódy a postupu 8D/QRQC a ich praktické využitie prostredníctvom cvičení. Tieto znalosti vám umožnia viesť alebo sa zúčastniť skupín na riešenie problémov.

Overovanie zhody so štandardami (VRS) pomocou viacúrovňových auditov. Umožní vám implementovať štruktúrovanú organizáciu LPA (pozorovanie postov / viacúrovňové audity) na všetkých hierarchických úrovniach tým, že ju integrujete do každodenného riadenia pracovných staníc až po najvyššiu úroveň riadenia.

  • TS02 – L’AUTOMATISATION DES FONCTIONS DU VEHICULE S01 – LA TECHNOLOGIE DU VEHICULE ELECTRIQUE : Composants et fonctionnement

Cieľom je preskúmať technologický svet elektrického vozidla, poznať vývoj služieb, analyzovať jeho architektúru, objaviť popis a fungovanie hlavných súčastí vozidla v detailoch.

Ako vidíte, SNECI ponúka množstvo vzdelávacích kurzov akreditovaných združením FIEV po celom svete, čo predstavuje záruku kvality, pokiaľ ide o obsah našich školení a ich globálny dosah.

Okrem rôznych modulov ponúkaných prostredníctvom tohto partnerstva je každému členovi FFIEV (SFEPA) na celý katalóg poskytovaná zľava 5%, preto nás neváhajte kontaktovať a využiť výhody našich vzdelávacích kurzov.

V rámci SNECI je samozrejme k dispozícii mnoho ďalších školení na témy od základov automobilového priemyslu až po nástroje kvality, nákup, výrobu, či Lean manufacturing..

Tu je niekoľko príkladov:

Prakticky zamerané školenie ponúka našim účastníkom nástroje pre strategickú analýzu, prezentáciu zákazníckeho portálu B2B automotive, prehľad rôznych typov auditov vykonávaných klientmi. Reálne príklady, súhrnné testy a prípadové štúdie umožnia účastníkom porozumieť trhu a požiadavkám automobilového sektora.

Cieľom školenia prípravy na audit FIEV 2.0 je predstavenie štandardu FIEV 2.0. Poskytne vám vstupy a kľúčové faktory úspechu pre prípravu auditu na sebahodnotenie, pre interné audity a pred oficiálnymi auditmi.

Školenie o nástrojoch portálu RSA B2B poskytuje prehľad najdôležitejších nástrojov používaných na správu reklamácií, projektov a poskytuje informácie o výkonnosti dodávateľov. Školenie sa aktualizuje podľa posledných implementovaných zmien.

Toto školenie je určené dodávateľom alebo potenciálnym dodávateľom skupiny Stellantis Group, ktorí majú záujem využívať všetky logistické aplikácie portálu Stellantis B2B.

S viac ako 450 zamestnancami, ktorí pracujú pre klientov v 45 krajinách, má SNECI duálne globálne znalosti s kompletnou škálou služieb pre oblasti Rozvoj obchodu a Priemyselná výkonnosť.

Našou prvou oblasťou expertízy je „Rozvoj obchodu“, poskytovanie služieb od stratégie, prieskumu trhu, podpory pri hľadaní partnerstiev (fúzie a akvizície) …

Naša druhá oblasť expertízy „Zlepšovanie priemyselnej výkonnosti“ je založená na projektovom riadení, školeniach a koučingu, kontrole kvality, optimalizácii nákupu a logistiky atď.

Všetky naše služby sú šité na mieru našim klientom a umožňujú nám byť agilnejšími a pohotovejšími. Naša sieť expertov je celosvetová, čo zaisťuje systematický lokálny prístup a zaručuje výsledky očakávané našimi klientmi.

Ak by ste chceli využiť naše odborné znalostí, neváhajte nás kontaktovať, naše tímy z celého sveta vás podporia pri rozvoji vášho podnikania aj pri zlepšovaní vašej priemyselnej výkonnosti.

Back To Top