skip to Main Content

Organizácia a riadenie komplexných priemyselných projektov

Vďaka našim odborníkom na procesné inžinierstvo a rozvoj dodávateľov vás podporujeme pri priemyselných projektoch (spustenie, presuny, optimalizácia, …), aby sme mali pod kontrolou kvalitu, náklady a termíny

+0
Počet riadených priemyselných projektov za rok
0%
Načas a podľa rozpočtu
0%
Rozpočet na projek
0%
Spokojnosť zákazníkov

Prínos

 • Podpora pri spustení výroby
 • Presuny výroby, od prestavby a demontáže zariadenia až po spustenie výroby na novom mieste, vrátane dopravy a overenia kvality produktov
 • Podpora závodu a priemyselná reorganizácia
 • Riadenie kritických dodávateľov počas nábehu výroby z hľadiska kvality, nákladov a dodacej lehoty
 • Outsourcing vašich podporných funkcií, internalizácia expertných zdrojov
 • Pravidelné monitorovanie a podávanie správ počas fáz projektu

Výhody

 • Kontrola aspektov kvality, nákladov a dodacej doby
 • Riadenie rizík a príležitostí
 • Technické zručnosti, kvalita, priemyselná reorganizácia a riadenie dodávateľov
 • Odbornosť v priemyselnom svete a benchmarky, ktoré nám umožňujú zaručiť optimalizáciu výrobných liniek
 • Implementácia prispôsobených a inovatívnych riešení integrujúcich nové technológie (dematerializácia, robotizácia, factory 4.0…) na zvýšenie vášho výkonu
 • Integrácia otázok trvalo udržateľného rozvoja
 • Medzinárodné skúsenosti umožňujúce úspech lokálnych projektov

Články na titulnej strane

Back To Top